За нас

„Бриф“ е интернет – медиум кој ве информира за настаните во Македонија и во светот навремено и проверено, преку текстови, фотографии, видео и аудио снимки.

Во денешното време кога се живее трескавично секоја секунда на читателот е скапоцена, па затоа нашите вести и останатите содржини на сајтот ќе бидат што е можно покуси, но сепак доволно информативни.

Бриф – нешто повеќе!

Правила за коментирање